ČESKÝ PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY

Technologie

Český pult centralizované ochrany

Znamená spojení špičkové technologie výroby bezpečnostních produktů s novými principy komunikace a nejnovějších pohledů na využití databází v procesech reálného času.

Čím byl dán náš cíl?

Na základech požadavků ISO a norem EN vytvořit systém s velkou spolehlivostí a komunikačními pravidly podle dokumentů Security Industry Association (USA). Na vrcholu této pyramidy stojí protokoly a komunikační metody eliminující nejen chyby na přenosových cestách, ale i možné chyby vzniklé přímo v komunikační technologii, pokud by byla nucena pracovat v extrémních podmínkách. Tyto metody jsou výsledkem dlouhé práce a zkušeností s provozem pultů centralizované ochrany. Celý systém je řízen předpisem TS-IP-K-05-2006.doc . Tento předpis je podstatně obsáhlejší a přísnější než normy ČN nebo EN.

V jakém prostředí byl vyvíjen řídící program?

K vývoji bylo použito Borland Developer Studio 2006, což je velmi progresivní nástroj pro procesy reálného času. Umožnil nám zavést do systému mnoho přímých komunikačních metod garantujících doručení zprávy z ústředny EZS střeženého objektu na PCO. Celý systém je připraven na příchod protokolů IP v. 6., což bude to správné prostředí vedoucí k rozšíření dalších služeb.

Čím jsou garantovány parametry a zkoušky?

Nad principy komunikace stojí inspekční orgán IO-ČPCO a jeho měřicí metody používané k hledání případných chyb, které by mohly být způsobeny změnou firmware jednotlivých čipů použitých ve výrobě. Inspekční orgán je vybaven technologií umožňující nalézt odchylky v ústřednách EZS od dokumentů SIA a dalších předpisů. Inspekční orgán má své stálé pracoviště v Táboře. U výrobce zařízení je na výstupu výrobní linky měřící automat, kontrolující parametry systému a jeho stabilitu. Naměřené parametry každého výrobku jsou uloženy v databázi a lze se k nim kdykoli vrátit.

Jak zpracovat obrázky přijaté z objektu ?

Každý objekt má svůj "videosklípek" s časově omezenou dobou platnosti a "podpisem" operátora. Tím je daná i odpovědnost.

Základní části ČPCO:

Výrobce komunikačních jednotek: 2N telekomunikace a.s.
Výrobce přijímacích zařízení PCO: T Security s.r.o.
Provozovatel přijímací části ČPCO: SHERIFF, T-Security s.r.o.

Provozovatelé pultu centralizované ochrany s technologií ARC 2006:

  • Firma SHERIFF Olomouc pro Moravu
  • Firma T Security Tábor pro Čechy

Obě části jsou propojeny, mohou se vzájemně zálohovat a zajistit monitoring zpráv a zásahy v rámci celé České republiky.

Inspekční orgán včetně měřicí laboratoře sídlí v Táboře u firmy T Security.

Obchodní politika pro Českou republiku i zahraničí je řízena firmou 2N telekomunikace.

Dodavatel SIM karet GPRS a EDGE : T mobile ČR

Kde můžete vidět naše produkty ?

Plánované výstavy:
  • CommunicAsia; Singapore; 20-23. červen 2006
  • ExpoComm Argentina, Buenos Aires; 3-6. říjen 2006
  • Invex, Brno; 19 - 23. říjen 2006

Nové produkty:
  • Ateus® NETSTAR - komunikační systém nové generace
počet přístupů: 212896
T-MOBILE
webmaster@telaccess.cz ©2006 TEL ACCESS spol, s r. o.